Voorzitter: Henri Kruitbosch
Secretaris: Mariët Becker Hoff – Geurts
Penningmeester: Gerwin Pul
Wedstrijdsecretaris: Ryanne van Leur
Operational Manager: Marc Rijneveen
Bestuurslid: Herman Bos